Om det står på en inbjudan högtidsdräkt eller frack så är det frack som gäller, men även högtidsuniform eller finare folkdräkt kan bäras. Vid bröllop är det tradition att frack endast får bäras vid eftermiddags bröllop även om man numera inte håller så hårt på detta utan väljer efter egen smak. Man bär också frack vid ett antal olika akademiska högtider såsom diplomering och promotion.

Frack finns för att både köpa och hyra hos oss.

Våra frackar kommer från Cavaliere, Turo Tailor och Royal Black.
Till fracken används frackskjorta, väst, fluga osv.